Επιδιώξεις και Στόχοι

Το έργο DRC επιδιώκει να επιδιώκει να εμφυσήσει σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές στη ποιοτική δια βίου μάθηση για μαθητές και εκπαιδευτικούς, περιλαμβανομένου δασκάλους/καθηγητές, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη.

Το έργο έχει τους ακόλουθους, συγκεκριμένους στόχους:

  • Να διδάξει στους μαθητές και τους δασκάλους/καθηγητές δεξιότητες ψηφιακής πολιτειότητας
  • Να ενσωματώσει το ψηφιακό γραμματισμό και τη ψηφιακή πολιτειότητα στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας
  • Να προωθήσει συνέργειες και αλληλεπιδράσεις καθόλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης