Εταίροι

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET)

To CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στη περιοχή της Μεσογείου, με διεθνή εμπειρογνωμοσύνη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή έργων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (FIPL)

Η Future In Perspective Limited (FIPL) είναι μια ιδιωτική εταιρία, η οποία εργάζεται στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ηλεκτρονικής μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής συμπερίληψης

Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca (TamaT)

Ο Tamat είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει τη βάση του στη Περούτζια (προσωπικό: 1-20 άτομα) και δραστηριοποιείται στο τομέα της ανάπτυξης, ώστε να προωθήσει τις αξίες της διαπολιτισμικότητας και της ισότητας και να εγείρει ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα προβλήματα του Νότου.

Ά Δημοτικό σχολείο Ραφήνας (Ραφήνα)

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας έχει μια ιστορία 80 και πλέον χρόνων, και όπως υποδηλώνει η ονομασία του βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ραφήνας, κοντά στο λιμάνι.

INNOVADE LI (InnovADE)

H εταιρεία INNOVADE LI LTD είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που εδρεύει στην Κύπρο με μια ομάδα επαγγελματιών με πολυετή εμπειρία στα ψηφιακά εργαλεία, την επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία, την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, το στρατηγικό οραματισμό, την αξιολόγηση των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της απόδοσης, τη χρήση της τεχνολογίας για τη πρόκληση θετικής αλλαγής, την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και τη κατάρτιση.